Bezpłatne zajęcia w zakresie korekcji


Bezpłatne zajęcia w zakresie korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży w Katowicach organizuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 46A.