I miejsce w Rywalizacji Sportowej w Katowicach


Uroczystość rozdania nagród w Rywalizacji Sportowej Szkół miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 otworzyła pani Dyrektor Anna Dziedzic. Następnie przemówił Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego pan Andrzej Kodura. Naczelnik Wydziału Edukacji pan Mieczysław Żyrek i Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki pan Sławomir Witek wręczyli pani Dyrektor puchary i dyplomy za sukcesy w pływaniu i lekkoatletyce.
Główną nagrodę w Rywalizacji Sportowej Szkół Ponadgimnazjalnych Dyrektor Anna Dziedzic i nauczyciele wychowania fizycznego naszego liceum odebrali z rąk pani Wiceprezydent Marzeny Szuby i pana Wiceprezydenta Waldemara Bojaruna, oraz radnego Tomasza Szpyrki.
Nad oprawą artystyczną czuwał zespół muzyczny Pik Floyd.
Uroczystość odbyła się 14 czerwca 2016 r. w Auli im. Wojciecha Korfantego.